De Technicampus Stedendriehoek en Salland is in 2013 opgericht door en voor het bedrijfsleven. Ondernemers in de techniek wilden direct betrokken zijn bij het opleiden van hun toekomstige personeel. In samenwerking met het MBO kreeg het technisch onderwijs in de regio vorm binnen de Technicampus.

Opleiden voor techniek

Op de Technicampus worden aankomend vaklieden opgeleid voor een technisch beroep. Onze studenten werken drie of vier dagen per week bij een technisch leerbedrijf en komen de overige dagen naar de Technicampus. Daar volgen zij theorielessen en leren zij technische vakvaardigheden van ervaren praktijkopleiders. In de grote en modern ingerichte werkplaatsen staan praktijk, theorie en innovatie heel dicht naast elkaar. Via het onderwijs en bedrijfsleven werken onze studenten samen aan innovatieve projecten. Studenten volgen bij ons een BBL (beroeps begeleidende leerweg) en daarnaast bieden wij de mogelijkheid om cursussen te volgen.

Samenwerken

De Technicampus is een Publiek Private Samenwerking tussen de opleidingsbedrijven Bouwmensen voor de bouwsector, Technicampus Metaal voor de metaalsector, IW Noord, Oost & Flevoland opleidingen voor de elektro- en installatiesector en Aventus als MBO instelling. Zo waarborgen wij dat onze aankomend vaklieden met een erkend MBO diploma de opleiding verlaten.

Doelen van Technicampus

  • instroom bevorderen van (jonge) mensen in de techniek;
  • stroomlijnen van technische opleidingen met de arbeidsvraag;
  • initiëren en coördineren van innovatieprojecten als onderdeel van het opleidingstraject voor MBO in samenwerking met HBO;
  • faciliteren van bedrijfsgerichte her-, om- en bijscholing.