Industriële high end 3D metaal Printer


De Technicampus heeft een Concept Laser Ml industriële high end 3D metaal Printer tot zijn beschikking. Hiermee kunnen onderdelen van 
respectabele omvang geprint worden.

Wij beschikken over een Concept Laser M1 . Dat is een industriêle high end 3D metaalprinter. Het bouwvolume is 250*250″250mm. Je kan gebruik maken van deze printer door deel te nemen in het innovatiecentrum 3D SFMP ln het innovatiecentrum 3D SFMP rnaken bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen gebruik van de 3D Concept Laser Ml op de Technicampus. De deelnemende partijen ontmoeten elkaar iedere twee maanden op de Technicampus om kennis en ervaringen te delen. Zo versterken wij het innovatief vermogen van onderwijs en het bedrijfsleven en daarmee de concurrentiepositie van bedrijven in de regio.

Let op: dit is ‘nog’ geen opleiding.

Bekijk hieronder wel onze video om een beeld te krijgen bij 3D-SF metal printing: