Cursus Booglassen met beklede elektroden niveau 1, 2, 3 en 4

Booglassen met beklede elektrode (BMBE)

Over deze cursus

Wij geven deze lascursus vanaf niveau 1 t/m niveau 4.

Niveau 1-Theorie

 • Lasprocessen (principes)
 • Lasinstallaties voor booglassen met beklede elektroden

Niveau 1-Praktijk

 • Lassen van I-naden in de positie PA en binnen- en buitenhoeknaden in de posities PA en PB.
 • Lassen van werkstukken uit plaat, pijp en profiel en samengesteld in de hiervoor genoemde posities. Met name ook aandacht voor kiezen juiste parameters en voorkomen van storingen.
 • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten
 • Materiaal: ongelegeerd staal

Niveau 2-Theorie

 • Materialenleer en scheikundige begrippen
 • Invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen daarvan voor de lasbaarheid van staal
 • Handelsvormen van staalproducten , lasonderzoek

Niveau 2-Praktijk

 • Lassen van binnenhoeknaden in de posities PB,PD,PF en PG; buitenhoeknaden in de posities PB en PD; V-naden in de posities PA en PF; I-naden in de posities PF en PG.
 • Lassen van werkstukken samengesteld uit plaat waarin eerder genoemde naadvorm(en) en lasposities voorkomen.
 • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten
 • Materiaal: ongelegeerd staal

Niveau 3-Theorie

 • Lasnaden en voorbewerking
 • belasting van constructies en krimpverschijnselen
 • Lasposities en lasaanduidingen op tekening, tekening lezen

Niveau 3-Praktijk

 • Lassen van binnen- en buitenhoeknaden in de posities PB,PD,PF,PG; V-naden in de posities PA en PF.
 • Lassen uit plaat van samengestelde werkstukken waarin genoemde naadvormen en posities voorkomen
 • Beoordeling: visueel en meten. De stompe verbindingen met een V-naad worden ook radiografisch onderzocht op inwendige onvolkomenheden.
 • Materiaal: ongelegeerd staal

Niveau 4-Theorie

 • Procesvariabelen bij het lassen, lastoevoegmaterialen
 • Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen
 • Veiligheid, gezondheid, welzijn en mileu (Arbo)

Niveau 4-Praktijk

 • Lassen van plaatverbindingen in alle posities met toepassing van de gebruikelijke naadvormen ( hoeknaden, V-naden, dubbele V-naden, etc. )
 • Beoordeling: visueel, meten en radiografisch op inwendige onvolkomenheden
 • Materiaal: ongelegeerd staal

Toelatingsvoorwaarden

 • Voor niveau 1 en 2 staat voor iedereen open
 • Voor niveau 3 > diploma niveau 2 gewenst
 • Voor niveau 4 > diploma niveau 3

Locatie en duur

 • Opleidingslocatie: Technicampus | Schonenvaardersstraat 6 | Deventer
 • Duur: voor elk niveau 20 avonden van 18.30-21-30u ( dinsdag en donderdag )

Examinering

 • Elke opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijk examen
 • Officieel NIL-diploma bij voldoende resultaat

Meld je hier aan!