Cursus Autogeenlassen niveau 1, 2, 3 en 4

Autogeen lassen, ook wel gassmeltlassen of zuurstof-acetyleenlassen genoemd, is een lasmethode die gebruikmaakt van een zeer hete vlam. Meestal wordt gebruikgemaakt van de reactie van ethyn (acetyleen) met zuivere zuurstof.

Na deze korte training ben je in staat om een las te maken met de autogeen lastechniek en zijn simpele en veel voorkomende laswerkzaamheden zijn toepasbaar.

Niveau 1-Theorie

 • Lasprocessen (principes)
 • Lasinstallaties voor het autogeen metaalbewerken
 • Principe autogene metaalbewerking

Niveau 1-Praktijk

 • Het naar links lassen van: I-naden en buitenhoeknaden in de posities PA en PF. Hardsolderen met messingsoldeer.
 • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten
 • Materiaal: ongelegeerd staal

Niveau 2-Theorie

 • Scheikundige begrippen, IJzer- en staalbereiding
 • Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
 • De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen voor de lasbaarheid van staal
 • Handelsvormen van staalproducten. Lasonderzoek

Niveau 2-Praktijk

 • Het naar links of rechts lassen van: I-naden en hoeknaden in de posities PA,PC,PF. Het handmatig autogeen snijden van figuren met rechte en gebogen lijnen.
 • Lassen
 • Snijden
 • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten
 • Materiaal: ongelegeerd staal

Niveau 3-Theorie

 • Lasnaadvormen en voorbewerking
 • Belastingen van constructies
 • Krimpverschijnselen
 • Lasposities en lasaanduidingen op tekening, tekeninglezen

Niveau 3-Praktijk

 • Het middels naar links en rechts lassen van: pijpverbindingen (o.a. met luikje, een broekstuk) in de posities PC,PF en H-L045.
 • Lassen
 • Snijden
 • Beoordeling: visueel en door meten. De stompe verbindingen met een V-naad worden radiografisch onderzocht op inwendige onvolkomenheden.
 • Materiaal: ongelegeerd staal

Niveau 4-Theorie

 • Procesvariabelen bij het lassen
 • Autogene metaalbewerking in de praktijk
 • Lastoevoegmaterialen
 • Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van
 • Lassen in de praktijk
 • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)

Niveau 4-Praktijk

 • Het middels naar links en rechts lassen van pijpverbindingen in de posities PC,PF en PC met spiegel.
 • Beoordeling: visueel, meten en radiografisch op inwendige onvolkomenheden in de posities PF en PC.
 • Materiaal: ongelegeerd staal

Praktijk

De praktijk bestaat uit:

 • dunne plaat (alle posities en doorlassingen)
 • gecombineerd werkstuk
 • hoeklassen
 • overlapnaden
 • V-naden dikte 12 mm (horizontaal/verticaal, doorlassingen en gevulde draad)

Aanvulling niveau 4 opleiding: de opleiding omvat pijp/pijp en pijp/plaat verbindingen in de wanddikte 6.3, 5.6 en 10 mm. De lasnaden worden visueel en röntgen technisch beoordeeld.

Voor het volgen van de opleiding is geen vooropleiding nodig.

Meld je hier aan!